Informace o Kulískovi

Dřevěná část Kulíska je u soustružené varianty čistě přírodní (dubové, bukové, lipové nebo i smrkové dřevo) napuštěná a leštěná včelím voskem. Tesané lipové kousky jsou buď přírodní nebo mořené, taktéž ošetřené včelím voskem. Bližší informace o použitých materiálech ráda podám na vyžádání.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Matrici (linoryt, koláž, list apod.) naválíte barvou válečkem nebo nanesete textilním tamponkem. Matrici s barvou přenesete na čistou podložku a překryjete papírem. Rukou papír i matrici přidržíte a druhou rukou přejíždíte Kulískem různými směry. Vyvíjíte přiměřený tlak. Dbejte, aby se matrice ani papír nepohnuly. Papír zvednete čistýma rukama.

Otisk z koláže: (ukázka ve fotogalerii 2)
RYBIČKA: Z papíru vystřihnete tvar ryby. Z malých kousků vystříháte šupinky, hvězdičky, očička a nalepíte na rybu. Na ocas můžete přilepit i kousky provázků. Necháte zaschnout. Na skle válečkem rozválíte tiskařskou barvu a naválíte na rybičku (koláž). Rybku přenesete na čistou plochu barvou nahoru a překryjete papírem. Rukou přidržujete papír i matrici. Kulískem přejíždíte všemi směry. Opatrně otisk sejměte. Místo válečku můžete použít tamponek z hadříku. Záleží však na tenké vrstvičce barvy.

Slepotisk: (ukázka ve fotogalerii 2)
ANDÍLEK: Z papíru vystřihnete postavu anděla. Nalepíte oči, vlasy z provázků. Na šaty můžete vystřihnout z krajek hvězdy nebo kolečka. Necháte zaschnout. Mezitím si namočíte papír a položíte mezi čisté noviny, aby se provlhčil. Vlhký papír položíte na anděla, nahoru ještě tenký suchý papír a přejíždíte Kulískem. Slepotisk opatrně sejměte a nechte vyschnout. Krásně vypadá jako přáníčko nebo na stěně v bočním světle. Případně suchý slepotisk můžete jemně prstem potřít např. zlatou sypkou barvou.

Linoryt: (ukázka ve fotogalerii 2)
Rydlem vyryjete obrázek. Válečkem naválíte barvu. Přenesete na čistou podložku (nejlépe čistý bílý papír) barvou nahoru a překryjete papírem. Přejíždíte Kulískem. Otisk opatrně sejměte.

Otisk přírodnin - listu, trávy, peříčka: (ukázka ve fotogalerii 2)
Tamponkem nebo válečkem naválíte tenkou vrstvu barvy na list. Přenesete na čistou podložku a překryjete papírem. Přejíždíte Kulískem. Otisk sejměte.

Tisk na textil: (ukázka ve fotogalerii 2)
Postupujeme podobným způsobem jako při tisku na papír. Textil před tiskem pokud možno vypereme a vyžehlíme. Otisk zafixujeme podle návodu na použitých barvách.

Další nápady, návody, šablony, e-návody a velkou dávku inspirace najdete také na: www.vytvarne-navody.cz

Důležitá upozornění:

Nevhodné pro děti 0-3 roky - nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí, zasunutí do otvorů (ucho, nos).
Při spadnutí kuličky na zem nebezpečí uklouznutí, upadnutí, zranění. 

Nevystavovat teplotě vyšší 60°C.

Magnety, které jsou součástí Kulísku, jsou mnohem silnější než "obyčejné" magnety. Udržujte proto bezpečný odstup od všech přístrojů a předmětů, které by mohly být magnetismem poškozeny. (TV, PC, monitory, kreditní a peněžní karty, nosiče dat, sluchátka, reproduktory aj.) Velkým magnetem mohou být narušeny také kardiostimulátory - pokud máte v tomto ohledu pochybnosti, buďte nanejvýš opatrní.

Nepoužívat jiným než daným způsobem a nepoužívat k jiným účelům.